Chromefälgar

Fair Race kampanj för schysst bilsport

Svenska Bilsportförbundet vill lyfta fram att det skall köras schysst ute på tävlingar i och med sin kampanj "Fair Race".
23 april, 2010
18:27

 - Vi får inte glömma att vi håller på med bilsport för att det är roligt.

Orden är rallyföraren Ramona Karlssons och för henne är det självklart att tävla schysst med "Fair Race".

En god förare tänjer alltid på gränserna för att kunna köra ännu fortare och vinna. Inom de ramar som reglerna sätter upp. Så långt är alla överens. De flesta tycker också att ett vårdat språkbruk är att föredra, och hittills har inte en enda bilsportare ertappats med att vara dopad.

Svårare är det – ibland – att tackla känslorna när de börjar svalla. När besvikelse och ilska tillåts stänka över funktionärer, tävlingsledare och domare. Kanske till och med medtävlare.
- Så vill vi inte ha det! Vi tävlar på lika villkor och funktionärerna ställer upp ideellt, då ska det också vara Fair Race, säger Hanna Sandberg.

På uppdrag av Svenska Bilsportförbundets styrelse har Hanna Sandberg sammanställt material som finns att tillgå på www.sbf.se kring projekt Fair Race: Utbildningsmaterial, pratmanus, informationsbrev, övningar, vad förare/funktionärer kan göra och flyers.

- Vi vill tillsammans arbeta för en bilsport, som ska vara fri från droger, mobbning, våld, hot och fusk, säger Hanna Sandberg.

Allt material kan laddas hem av vem som helst, även de filmsnuttar som visar kända bilsportare som ger sin syn på hur viktig kampanjen Fair Race är.

- Vi får inte glömma att vi håller på för det är roligt! Då måste vi visa respekt för varandra, säger rallyföraren Ramona Karlsson.

Så fort "visitkorten" kommer från tryckeriet ska alla som löser licens få följande hörnstenar inom Fair Race att läsa och ta till sig. Kampanj Fair Race rullar igång!

Inom Svenska Bilsportförbundet ska du:

Alltid
* Behandla dina medtävlare som du själv bli behandlad!
* Uppmuntra i stället för att kritisera!
* Uppmärksamma det som är bra!
* Granska kritiskt på ett positivt sätt
* Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp
* Respektera andras synpunkter och åsikter
* Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare

Aldrig
* Mobba
* Ta droger
* Fuska
* Hota
* Tala illa om varandra
* Skylla på enskild medlem eller utskott